Çocuklarda Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu (GKB)

Bazen şunu duyarız ‘’benim çocuğum çok sakar’’,evet bu durum genelde başımıza dert olan bir şeydir ama sakarlık da mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu durum motor koordinasyon da gelişimsel bir sorun olabilir ve erken tanılanır ve uygun destekler alınırsa bu sorunun hayat üzerine olumsuz etkileri de daha az olacaktır.

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu (GKB) herhangi tıbbi bir hastalığa bağlı olmaksızın oluşan motor koordinasyon sorunudur. Ve neden olduğu tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle erken doğum, düşük doğum ağırlığı, erkek çocuk olma görülme sıklığını arttırdığı gibi bozukluğun gidişatında da olumsuz etkisi olan durumlardır.

Özellikle 32 haftadan erken doğanlarda görülme oranı %50 lere ulaşmaktadır. Anne babalar çocuklarında GKB’nu özellikle 3-5 yaş civarında çocuğun fiziksel hareketlilik süreçleri belirginleştiğinde genelde fark ederler. Aslında çocuğun başını dik tutma, destekli desteksiz oturma, nesnelere uzanma vs gibi daha önce gelişen motor süreçlerinde bulgular kendini göstermektedir. Fakat 3-5 yaş aralığında artık çocuk daha sosyal ve etkileşim içinde olduğunda daha kolay fark edilmektedir.

Nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak bilinen Otizm günümüzde Otistik Spectrum Bozuklukları (OSB) altında bir yelpazede toplanmıştır. Bu geniş bir yelpazedir. Eskiden görülme sıklığı daha az olarak düşünülen bu durum yakın zamanda yapılan çalışmalarda 10.000 de 60-65' e kadar çıkmıştır.OSB'nin oldukça sık görülen bir nöropsikiyatrik bozukluk olduğu belirlenmiş olsa da halen neden oluştuğu konusunda net sebepler tespit edilememiştir. Nedenleri arasında genetik etkenler üzerinde özellikle durulsada tek başına durumu açıklamadığı için, sindirim sistemi işleyişindeki bozukluklar, çevresel toksinler, otoimmünite gibi nedenlerin de rolü olabileceği varsayımları oluşmuştur. Ve bu gibi etkenler nedeniyle de çeşitli alternatif yaklaşımlar ortaya atılmıştır.

Sınav kaygısı: Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, bu başarısızlığın onun sevilme ve kabul görme durumunu olumsuz etkileyeceği düşüncesi, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur.

Evet zorlu,uykusuz,zaman zaman sıkıcı zaman zaman eğlenceli olan bir eğitim öğretim tılı daha bitiyor.Günümüzde eğitim öğretim yılı sadece çocuklar için değil ebeveynleri için de bitiyor.Çünkü,günümüz eğitim öğretim sistemi dalgalı deniz gibi,sürekli değişen müfredatlar,değişen sistemler,sınavlar sadece çocuğu değil ebeveynleri de zaman zaman sıkıntıya sokmaktadır.Aynı zamanda sosyal yaşantıda çocuklarımız ile ilgili beklenti ve hedeflerin hayatın merkezine oturması,ciddi bir hırs ve rekabet durmunun olması gibi değişkenlerde göz ardı edilmemelidir.

Genetik, çevresel ve toplumsal bileşenleri olan zeka kavramı,yeni ve karmaşık durumlarla karşılaşan kişinin geçmişte öğrendiklerini anımsaması,yapıcı olarak bütünleştirip yeni çağrışımlar üretebilmesi,sorun çözmede ve bilgi kazanımda kavramsal düşünebilmesi gibi özellikleri içermektedir. Bireyin zeka düzeyi ve sosyal uyum becerilerinde yetersizlikle karakterize değişken bir durumdur zeka geriliği. Ve çok eski çağlardan beri çocuk sağlığı ve gelişiminde önemli bir konu olmuştur.

Zeka geriliğine birçok sayıda genetik ve çevresel faktörler yol açmaktadır. Gebelik,doğum ve doğum sonrası birçok neden suçlanmaktadır.