fbpx

Moxo Test ve Diğer Yapılan Uygulamalar

 • KLİNİK DEĞERLENDİRMELER
 • TANILARA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
 • ÖĞRENME BOZUKLUĞU BATARYALARI
 • DİKKAT TESTLERİ
 • DUYGUDURUM DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
 • ZİHİNSEL BECERİLERİ DEĞERLENDİRME
 • OTİZM DEĞERLENDİRMESİ
 • MOXO TESTİ
 • AİLE GÖRÜŞMELERİ
 • BİREYSEL GÖRÜŞMELER
 • PSİKOTERAPİ

MOXO TESTİ:

Sürekli Dikkat Testlerinden olan MOXO testi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) tanılanması aşamasında yardımcı bir testtir.Bilindiği gibi DEHB için tanıda yardımcı test uygulaması çok fazla değildir.MOXO testi DEHB tanısında klinik gözlemlerin eşliğinde tanılamada yardımcı olduğu gibi DEHB ' una eşlik eden Anksiyete,Depresyon gibi eş tanılar hakkında da bilgi verici özelliği ile son zamanlarda sık kullanılan bir test olmaya hak kazanmıştır.6 yaş itibariyle bilgisayar üzerinden kişinin kendisinin yaptığı,okuma ve yazmanın gerekli olmadığı bir testtir.Test uygulaması 6-12 yaş için 15 dakika,13-65 yaş aralığı için 17 dakika sürmektedir.Testte görsel ve işitsel çeldiriciler ile gerçek yaşam deneyimi kullanılmaktadır.Yanlış tanıları azaltmak,eşlik eden diğer psikiyatrik durumlara ışık tutmak, doğru tanı ile doğru tedavi seçeneklerine ulaşmak için MOXO testini bir uzman olarak tavsiye etmekteyim.