Epilepsi ve Psikiyatrik Durumlar

Epilepsi insanoğlu tarafından çok eskiden beri bilinen ve hala sık görülen bir hastalıktır.Lokal veya yaygın olan türleri ve birçok alt tipi mevcuttur.Epilepsi çocukluk çağında tanılanırsa, öncelikli olarak ailenin durumu kabullenme ve tedavide işbirlikçi olması çok önemlidir. Öyle ki,kronik bir hastalık tanısı almak zorlayıcı bir durumdur.

Nöbetin tipi,başlangıç yaşı, sosyodemografik özellikler, süresi, kontrol altında olup olmaması ve tedaviye uyum gibi sebepler psikopatolojide önemlidir.

Epilepside en sık:

 • duygudurum değişiklikleri,
 • iştah ve uyku,
 • enerji kaybı ya da artışı,
 • öğrenme sorunları,
 • dikkat ve algıda bozulmalar,
 • gerginlik,huzursuzluk,
 • kendine veya çevreye zarar verme,
 • tikler,
 • takıntılı davranış ya da düşünceler,obsesif kompulsif belirtiler gibi,
 • cinsel dürtülerde değişimler,
 • halisünasyonlar (özellikle işitsel ve görsel)
 • psikotik düşünce içeriği,hezeyanlar gibi psikiyatrik bozukluk belirtileri görülebilir.        

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi, Epilepsi hastalarında da psikiyatrik değerlendirme ve takipler kişinin hastalığa ve tedaviye uyumunda önemli bir unsurdur.