Çocuğunuzun Genel Yaşamsal Becerileri Öğrenmesinde Mi Sorun Var?

Bir bebek anne karnında gelişmeye başlar. Doğumla beraber, fiziksel, zihinsel, sosyal ve dil gelişimi daha hızlı bir şekilde başlamaktadır.

Bebeklikte, gülümseme, seslere bakma zamanla bunlara el-kol hareketleri ve daha detaylı sesler çıkarma şeklinde devam eder. Çocuk oturmaya, emeklemeye, yürümeye,  konuşmaya, nesneleri tanımaya gelişim süreçleri içinde geçer. Çocukların doğumdan itibaren gelişim takipleri aslında birçok oluşabilecek gerilikler in erken tespitinde ve gerekli önlemlerin alınmasında önemlidir.

Çocuğun motor beceri gelişim dediğimiz emekleme, yürüme, merdiven çıkma, nesneleri kavrama kullanma gibi durumlardaki gerilikler daha hızlı fark edilebilir. Bu sorunlar için gerekli tıbbi, nörolojik değerlendirmeler erken tanılamada önemlidir. Bunun yanında dil gelişimi, anlama-kavrama becerilerinin gelişimi, sosyal beceri gelişimi gibi alanlarda ki gerilikler daha sıklıkla atlanabilmektedir.

Çocuğunuzun zeka gelişimi öğrenme becerilerinde önemli bir faktördür. Öğrenme dediğimiz komut alma, komutları yerine getirme, sosyal adaptasyon, oyunları anlama ve sürdürme vs gibi durumlar da çocuğunuzda sorunlar var ise zihinsel gelişim ile alakalı sorunlar olabilir.

ZEKA GERİLİĞİ çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

  • Gebelik dönemi annenin sağlık sorunları, sigara kullanma, genetik hastalıklar, akraba evlilikleri,
  • Doğum esnasında, zor doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı,
  • Doğumdan sonra çocuğun uzamış sarılık geçirmesi, enfeksiyonlar, yüksekten düşmeler, toksik maddelere maruz kalma vs gibi bir çok neden ile zeka gelişiminde sorunlar oluşabilir.

Genetik nedenli zeka geriliklerinde Down sendromu, Turner sendromu gibi, çocukların birbirine benzeyen fenotipleri olabilir. Ama zeka geriliği olan çocukların çoğunun ortak fiziksel özellikleri yoktur. Bazı zeka geriliği durumlarına, özellikle doğum esnasında gelişen komplikasyonlarda, fiziksel engellerde eşlik edebilir.

ZEKA GERİLİĞİ’nin tespiti zeka testleriyle yapılmaktadır. Yapılan zeka testleri çocukların IQ sonuçlarını göstermektedir. Fakat bu testlerin gerekli eğitimi almış,ehil kişiler tarafından yapılması önemlidir.

Yapılan zeka testlerinden çıkan IQ sonuçlarına göre

  • Hafif Zeka geriliği,
  • Otra Zeka Geriliği,
  • Ağır Zeka Geriliği ve
  • Çok Ağır Zeka geriliği şeklinde tanılar koyulmaktadır.

Zeka geriliği, zekanın düzeyine göre eğitilebilir ve öğretilebilir olarak değerlendirilir. Çocuğun yetersizlik alanları belirlenerek, bireysel özelliklerine göre özel eğitim destekleri  verilir. Hafif ve donuk zeka aile ve sosyal desteği iyi olan çocuklarda hayatını kendi başına sürdürecek yaşamsal ve akademik becerileri kazanabilmektedir. Orta ve ağır zeka geriliklerinin eğitimden faydalanma oranları  bireysel özellikler, ailenin soysa kültürel ekonomik özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Eğer zeka geriliklerinin yanında fiziksel engeller de var ise gerekli fizik tedavi destekleri de verilmelidir.

Bilinmelidir ki: ZEKA GERİLİĞİ bir hastalık değildir gelişimsel geriliktir ve kişinin yaşamı boyunca devam eden bir durumdur. Fakat ne kadar erken fark edilir ve aile, çocuk eğitimi ne kadar erken başlarsa çocuğun beceri kazanımı o kadar iyi olabilmektedir.

Çocuğunuzun bebeklikten itibaren verdiği tepkiler, komutları alma, öğrenme sürecinde zorlanma, bedenini kullanmada zorlanma vs gibi durumlar gözlemliyorsanız mutlaka ilgili uzmanlık alanı hekimlerine (çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi) başvurmanız çocuğunuz ve sizin için çok doğru bir yol olacaktır.